Lietuva ratifikuoja Susitarimą dėl Bendro patentų teismo!

Šių metų rugpjūčio 24 d. mūsų šalis tapo keturioliktąja valstybe nare, ratifikavusia Susitarimą dėl Bendro patentų teismo.

Norint, kad būtų įgyvendinta Bendro patento sistema, reikia, kad tarp Susitarimą dėl Bendro patentų teismo ratifikavusių ne mažiau kaip 13 valstybių,  būtų ir  Prancūzija (jau ratifikavo 14/03/2014), Vokietija ir Jungtinė Karalystė. Dabar tereikia, kad Vokietija ir Jungtinė Karalystė ratifikuotų Susitarimą.

Ratifikavimo datos pateiktos Europos Sąjungos Tarybos tinklalapyje čia.