Reda Zaboliene – profesionāla komanda ir viena no lielākajām vērtībām
Vairāk
STORIES OF SUCCESS

“Gorodissky & Partners” par “METIDA”: viens no profesionālākajiem un uzticamākajiem partneriem

Vairāk

Itālija ratificēja nolīgumu par Vienoto patentu tiesu

2017 / 02 / 14

Itālija, 10. februārī Eiropas Savienības Padomē deponēja nolīguma par Vienoto patentu tiesu  ratifikācijas instrumentu. Itālija kļuva par 12 valsti, kas izpildīja ratifikācijas formalitātes.

Vairāk

Jaunās vienkāršotās Eiropas patentu biroja (EPO) iebildumu ierosināšanas procedūras

2016 / 07 / 04

2016. gada 1. jūlijā stājās spēkā jaunās EPO iebildumu ierosināšanas procedūras.

Vairāk

No šā brīža komercnoslēpumu aizsardzībai ir likumīgs juridiskais pamats

2016 / 07 / 01

2016. gada 14. aprīlī Eiropas Parlaments pieņēma Direktīvu par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu.

Vairāk