Vieningas patentų teismas pradės funkcionuoti 2017 gruodį

Vieningo patentų teismo Parengiamasis Komitetas paskelbė, kad Vieningas patentų teismas pradės savo darbą jau 2017 metų gruodį. Taip pat yra pranešama, kad nuo rugsėjo (trys mėnesiai iki pradedant veikti Vieningajam patent teismui)  prasidės laikotarpio pradinis etapas, kuomet Europos patento savininkams arba Europos patento paraiškos pareiškėjams bus galima atsisakyti Vieningo  patentų teismo išimtinės kompetencijos taikymo.