Metida | Išradimai ir jų patentavimas - Metida
Prekių ženklas
Prekių ženklas
Dizainas
Dizainas
Patentas
Patentas
blank
Teisinės paslaugos
PASLAUGOS
Prekių ženklas
Prekių ženklas
Dizainas
Dizainas
Patentas
Patentas
blank
Teisinės paslaugos
PASLAUGOS
Teisinės konsultacijos
Teisinės konsultacijos
E-komercija
E-komercija
Autorių teisės
Autorių teisės
Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų
Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų
IP scan paslauga
IP scan paslauga
ATGAL
Išradimai
2024 02 12
Išradimai ir jų patentavimas

“Investicijos”, “inovacijos”, “technologijos”, “plėtra” – ne šiaip skambūs žodžiai. Šiuolaikiniame, greitai besikeičiančiame verslo pasaulyje jie laikomi potencialo, augimo ir finansinės sėkmės sinonimais. Augančios, siekiančios konkuruoti įmonės į naujų technologijų išradimą investuoja laiką, darbą, lėšas, kad taptų pranašesnės, išskirtinės. Taip gimsta naujos technologijos – mokslo išradimai, kuriuos, siekiant maksimalios jų naudos, būtina apsaugoti.

 

 

Kas yra išradimai?

 

 

Naujos technologijos, arba išradimai, tai techniniai sprendimai, kurie yra tobulesni už anksčiau egzistavusius objektus, procesus ar būdus, kurių pagrindu kuriamos naujos technologijos ar produktai. Naujausi išradimai gali patobulinti, padaryti efektyvesnius ankstesnius techninius ar technologinius sprendimus arba gali būti visiškai nauji – paremti lig tol nežinomomis idėjomis, jie gali tapti perversmu technologijų rinkoje.

 

Visais atvejais naujas objektas, procesas ar būdas, kad būtų pripažintas išradimu, turi atitikti tris kriterijus: naujumo, išradimo lygio, pramoninio pritaikomumo. Išradimo naujumo kriterijus reiškia, kad techninis sprendimas lig tol turi būti nežinomas ar neviešintas. Naujas techninis sprendimas atitinka išradimo lygį, jeigu jis nėra akivaizdus atitinkamos srities specialistui. Praktinis pritaikomumas pripažįstamas, kai išradimą galima panaudoti konkrečioje pramonės, žemės ūkio, sveikatos apsaugos ar kitoje srityje.

 

 

Kas nėra išradimai?

 

 

Atitikti minėtuosius naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo kriterijus gali patys netikėčiausi objektai įvairiose srityse. Neatsitiktinai tai sprendimai, kurie anksčiau nebuvo žinomi, įmanomi, todėl apibrėžti, kas jais gali tapti, yra sudėtinga. Lengviau yra pasakyti, kas nėra laikomi išradimais. Būtent tokios nuostatos laikomasi Lietuvos Respublikos patentų įstatyme.

 

Patentų įstatymas nurodo, kad išradimais negali būti pripažįstami atradimai, mokslo teorijos, matematiniai metodai, gaminių išoriniai vaizdai, žaidimų, intelektinės arba ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos, informacijos teikimo būdai, natūralioje aplinkoje esantis žmogaus kūnas ar jo elementas.

 

 

Išradimo patentavimas

 

 

Visa, kas nepatenka į “negali būti laikomi išradimais” sąrašą, viena ar kita forma gali tapti išradimu, kurio pagrindu sukurtos technologijos ar produktai bus vartojami ir parduodami rinkoje. Tokie išradimai vadinami inovacijomis. Inovacijos visuomenės poreikius patenkina efektyviau, sukuria naujus poreikius, užtikrina civilizacijos pažangą, atneša finansinę sėkmę konkrečiam išradėjui ar išradimą naudojančiam verslui.

 

Siekiant apsaugoti inovacijas, į jų išradimą investuotas lėšas, planuojamą finansinę grąžą, išradimai turi būti patentuojami. Išradimo patentavimo procedūra nėra privaloma, bet ji vienintelė gali efektyviai apsaugoti išradimą nuo nesąžiningų konkurentų veiksmų – išradimo kopijavimo, pardavimo ar kitokio pasipelnymo iš naudojimosi išradimu.

 

 

Išradimo patentas nėra verslo patentas (verslo liudijimas)

 

 

Verta atkreipti dėmesį, kad išradimo patentas nereiškia verslo patento (kitaip verslo liudijimo) išdavimo. Verslo liudijimas reikalingas pasirinktai verslo liudijimų klasifikatoriuje nurodytai veiklai vykdyti. Verslo liudijimus (kitaip vadinamą patentu) atitinkamam laikotarpiui išduoda Valstybinė mokesčių inspekcija. Su išradimais ir inovacijomis verslo patentai nėra susiję, nebent tam tikrus naujus technologinius sprendimus verslas ima naudoti savo veikloje.

 

 

Teisė į išradimo patentą

 

 

Teisė į išradimo apsaugą yra pripažįstama nuo išradimo sukūrimo momento, tačiau savaime ji neatsiranda. Siekiant įjungti išradimo teisinės apsaugos mechanizmą, būtina jį aktyvuoti – pateikti paraišką Valstybiniam patentų biurui (jeigu patentavimo siekiama Lietuvoje). Nuo paraiškos padavimo pradedami skaičiuoti teisinės apsaugos terminai.

 

Išradimo patentas yra intelektinė nuosavybė, kuri suteikia jos turėtojui išskirtines teises į išradimą. Tai reiškia, kad išradimą gaminti, parduoti, licencijuoti ar kitaip naudoti gali tik asmuo, turintis konkretaus išradimo patentą. Naudodamasis juo, asmuo gali neleisti arba uždrausti konkurentams gaminti tokį patį ar savo esme panašų išradimą. Taip apsaugomos išradimo sukūrimui panaudotos investicijos, užtikrinama ateities finansinė grąža, konkurencinis pranašumas, palengvinama potencialių partnerių paieška, vyksta efektyvesnis investuotojų pritraukimas.

 

 

Išradimo patentavimo procedūra

 

 

Išradimo patentavimo procedūrą, gavęs paraišką, atlieka Patentų biuras. Už paraiškos padavimą turi būti sumokėtas nustatyto dydžio mokestis. Patento paraiškos nagrinėjimo procedūra vyksta keliais etapais. Pirmiausiai atliekama formali paraiškos ekspertizė. Jos metu paraiškai suteikiama gavimo data ir paraiškos numeris.

 

Vėliau atliekama paraiškos ekspertizė – atsakingas Patentų biuro specialistas nustato ar paraiška ir jos priedai, dokumentai, duomenys atitinka jiems nustatytus reikalavimus, ar patentavimui teikiamas objektas apskritai gali būti patentuojamas. Išradimo naujumas, išradimo lygis ir pramoninis pritaikomumas Lietuvoje nėra tikrinami.

 

Nustačius trūkumus, skiriamas standartinis trijų mėnesių (arba kartais ilgesnis) terminas jiems pašalinti. Nepašalinus trūkumų, paraiška atšaukiama. Nespėjęs pašalinti trūkumų, pareiškėjas gali pateikti prašymą dėl paraiškos nagrinėjimo termino pratęsimo. Terminas pratęsiamas tik sumokėjus nustatyto dydžio mokestį.

 

Jeigu ekspertizės metu trūkumai nenustatomi (arba jie laiku pašalinami), patento paraiška po 18 mėn. skelbiama oficialiame Patentų biuro biuletenyje. Už papildomą mokestį paraišką biuletenyje galima skelbti ir anksčiau. Paskelbus paraišką, kiekvienam pareiškėjui nustatomas 3 mėn. terminas mokesčiui už patento išdavimą sumokėti. Sumokėjus mokestį, paraiška įrašoma į Patentų registrą.

 

Išradimo patentavimo procedūra įprastai trunka nuo 22 iki 24 mėnesių. Išradimo patentavimo kaina gali varijuoti dešimtimis kartų.

 

 

Kas lemia patento kainą?

 

 

Išradimo patentavimo kaina keičiasi priklausomai nuo to, kokioje šalyje išradimą norima patentuoti. Tai nulemia atitinkami mokesčiai, kurie skirtingose šalyse skiriasi, taip pat paraiškos neatitikimai, taisymai ir kiti veiksniai. Pvz., galutinė patento kaina dažnai priklausys nuo išradimo apimties. Kai kuriose šalyse patento mokestis priklauso nuo išradimo aprašymo lapų skaičiaus bei apibrėžties punktų skaičiaus. Šalyse, kur atliekama esminė ekspertizė (tikrinimas išradimo naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas), patento kaina taip pat bus didesnė.

 

Galutinė kaina taip pat padidėja, kai patentuojamas objektas neatitinka vieningumo kriterijaus ir jį tenka patentuoti atskiromis paraiškomis. Taisant klaidas, siekiant išradimą patentuoti greičiau, kaina gali taip pat padidėti. Norintiems įgyti Europos patentą, išradimo patentavimo kaina taip pat išaugs. Atskiras mokestis gali būti mokamas ir patentiniam patikėtiniui. Šis “papildomas” mokestis, kita vertus, galutinę patento kainą gali ir sumažinti.

 

 

Patentinis patikėtinis

 

 

Patentinis patikėtinis yra asmuo, kuris gali teikti įvairias paslaugas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje: konsultuoti, rengti ir teikti paraiškas, reikalingus dokumentus, atstovauti valstybinėse ir kitose institucijose. Patentiniai patikėtiniai patentuoja išradimus, registruoja prekių ženklus, dizainą, konsultuoja, teikia teisines paslaugas, padeda autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos klausimais.

 

Kad galėtų teikti šias paslaugas, asmuo turi įgyti atitinkamą išsilavinimą, turėti darbo pramoninės nuosavybės apsaugos srityje patirties (ne mažiau kaip dvejus metus), išlaikyti kvalifikacinį egzaminą, pasižymėti nepriekaištinga reputacija. Papildomai patentinis patikėtinis privalo draustis civilinės atsakomybės draudimu. Visa tai garantuoja, kad paslaugą patentinis patikėtinis teiks profesionaliai, kokybiškai, pasirinks optimaliausias laiko ir finansų atžvilgiais procedūras, kas nulems mažesnę galutinę patento kainą ir trumpesnį išradimo patentavimo terminą.

 

 

Kas pirmesnis, tas greitesnis

 

 

Naujausi išradimai įtakoja technologijų, technikos, ekonomikos bei pačios civilazijos raidą. Postūmį šiai raidai duoda būtent išradimo patentavimo mechanizmas, kuris leidžia paviešinti savo kūrinius, nebijant, kad konkurentai pasisavins išradimus, naudosis jais nesąžiningai ar patentuos juos pirmieji kaip savo išradimus. Kas pirmesnis, tas greitesnis – galioja taisyklė išradimų patentavimo srityje. Ne kas pirmesnis paviešins ar pradės naudoti išradimą, o kas pirmesnis jį patentuos, tas ir bus greitesnis.

 

 

Pritrūko informacijos?

 

 

Norite apie išradimo patentavimą sužinoti daugiau? Patentuok išradimą ir sutaupyk iki 3500 Eur! Registruokitės nemokamai konsultacijai ir gaukite visus atsakymus į jums svarbius klausimus.

Dalintis

Sklandžiam svetainės veikimui, jūsų naršymo patirties gerinimui bei rinkodarai naudojame slapukus. Spausdami sutinku ar toliau naršydami svetainėje, Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti – Daugiau informacijos.

blank

Palauk! Dar neišeik...

X

Palik savo kontaktus ir gauk nemokamą konsultaciją!