Metida | Prekių ženklas - Metida - IN apsauga
Prekių ženklas
Prekių ženklas
Dizainas
Dizainas
Patentas
Patentas
Teisinės paslaugos
PASLAUGOS
Prekių ženklas
Prekių ženklas
Dizainas
Dizainas
Patentas
Patentas
Teisinės paslaugos
PASLAUGOS
Teisinės konsultacijos
Teisinės konsultacijos
E-komercija
E-komercija
Autorių teisės
Autorių teisės
Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų
Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų
IP scan paslauga
IP scan paslauga
ATGAL

Prekių ženklas

Kodėl verta registruoti prekių ženklą?
APSAUGA
Sukursite ir apsaugosite savo verslo identitetą bei į jo vystymą investuotas lėšas jūsų pasirinktose rinkose.
KONKURENCINIS PRANAŠUMAS
Tapsite unikalūs – apsisaugosite nuo panašių ar tapačių žymenų bei pavadinimų naudojimo rinkose
IŠSKIRTINUMAS
Įgysite išskirtinumą, reputaciją ir apsaugosite vertybes, su kuriomis yra siejamas jūsų prekės ženklas.
FINANSINĖ NAUDA
Visuomet galėsite gauti finansinės naudos, pasirinkę franšizę, licenciją ar teisių į prekių ženklą perda-vimą kitiems asmenims.
Metida
Registruok prekių ženklą dabar!
Užsisakykite prekių ženklo registracijos paketą
Patikrinama ar nėra jau registruotų tapačių/panašių ankstesnių ženklų ir įvertinamas tinkamumas registracijai

Ankstesnių prekių ženklų savininkai gali pateikti protestą dėl Jūsų ženklo registracijos, jeigu jis yra tapatus arba panašus į jų prekių ženklus ir yra saugomas tokiai pačiai ar panašiai veiklai. Mes atliekame paiešką prekių ženklų registruose, tam, kad galėtume nustatyti ar egzistuoja riziką keliantys ženklai ir pateikiame Jums tokių prekių ženklų ataskaitą.

 

Jeigu prekės ženklas bus netinkamas registracijai, pavyzdžiui, yra aprašomasis, Patentų biuras atmes prekių ženklo paraišką ir sumokėti pinigai už registraciją bus prarasti. Mes iš anksto įvertiname ir įspėjame, jeigu tokia rizika egzistuoja.

Sudaromas tikslus prekių ir paslaugų sąrašas

Tai labai svarbus žingsnis, kuriam reikia ekspertinio įvertinimo. Tikslus prekių ir paslaugų sąrašas, kuriam ženklas būtų registruojamas, ypatingai svarbus, nes padarius klaidų pateikiant prekių ženklo registracijos paraišką, jos papildyti jau nebegalėtumėte, reikėtų paduoti paraišką iš naujo, o tai didins išlaidas.

Pasirūpinama sklandžia finansinės paramos gavimo eiga ir paraiškos pateikimu

Šiuo metu parama yra sustabdyta

 
 

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba kompensuoja 75 % prekių ženklo ar dizaino registracijos mokesčių. Mes pasirūpinsime, kad Jūs kuo greičiau gautumėte tokią paramą, taip pat garantuojame, kad Valstybiniam patentų biurui pateiksime paraišką prekių ženklo registracijai per vieną darbo dieną, kai gausime visus dokumentus.

Pateikiami atsakymai į Valstybinio patentų biuro klausimus

Pateikus dokumentus prekių ženklo registracijai, Patentų biurui gali kilti įvairių klausimų, pavyzdžiui, dėl Jūsų prekių ar paslaugų sąrašo,  prekių ženklo vaizdo ir kt. Į visus klausimus atsakome išsamiai išdėstydami argumentus ir paaiškinimus, kad Jūsų ženklas būtų sėkmingai registruotas.

Skiriamas asmeninis prekių ženklų ekspertas ir nemokama teisinė konsultacija

Į asmeninį prekių ženklų ekspertą galėsite kreiptis tiek el. paštu, tiek telefonu visais Jums rūpimais klausimais, susijusiais su prekių ženklų ar dizaino registracija. Šis konsultantas bus visada pasiruošęs Jums padėti.

 

Turėsite ne tik asmeninį prekių ženklų konsultantą-ekspertą, bet ir teisininką, kuris nemokamai suteiks pirmąją konsultaciją įvairiais intelektinės nuosavybės teisės klausimais, susijusias su prekių ženklais, dizainais, autorių teisėmis, komercinėmis paslaptimis ir kt. Taip pat padėsime išspręsti problemas, susijusias su intelektine nuosavybe, pavyzdžiui, tais atvejais, kai pastebėsite, kad konkurentai kopijuoja Jūsų ženklą, naudoja iš Jūsų internetinės svetainės pavogtą nuotrauką, produkto aprašymą ir pan.

Nuolatinė prekių ženklo priežiūra

Nuolat tikriname prekių ženklų registrus ir siunčiame pranešimus, jeigu kiti asmenys registruotų ženklus, kurie yra tapatūs arba labai panašūs į Jūsų ženklą tai pačiai ar panašiai veiklai. Gavus tokį pranešimą, Jūs busite informuoti apie tokius prekių ženklus ir galėsite toliau stebėti konkurentų veiksmus (pvz., ar pradėjo tokį prekių ženklą naudoti). Taip pat galėsite pateikti protestą, ir tokiu būdu iš anksto užkirsti kelią, naujiems prekių ženklams, kurie gali klaidinti Jūsų klientus.

Registracija Lietuvoje
UŽSISAKYTI
Registracija Europos Sąjungoje
UŽSISAKYTI
Prekių ženklų paslaugos
Registracijos galimybių įvertinimas

 

Kas tai?

 

Pasirinkus registracijos galimybių įvertinimą, mūsų specialistai atlieka ankstesnių prekių ženklų paiešką, nustato galimas protestų rizikas bei prekių/paslaugų ženklo registravimo apgynimo tikimybes protesto arba pretenzijų atveju.

 

 

Kodėl to reikia?

 

Prekių ženklas turi atitikti absoliučius reikalavimus ir atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją – atskirti vieno gamintojo prekes ir paslaugas nuo kito gamintojo. Mūsų ekspertai įvertina prekių ženklo tinkamumą ir sėkmingos registracijos tikimybę.

 

 

Terminas

 

2-3 darbo dienos

Prekės ženklo registravimas

 

Kas tai?

 

Prekių ženklo registracija suteikia išimtines teises į jo naudojimą komercinėje veikloje. Mūsų specialistai išanalizuoja konkrečią situaciją ir pateikia tinkamiausią prekių ženklo registracijos strategiją, siekiant ekonomiškiausios ir stipriausios apsaugos. Operatyviai atliekame prekių ženklo registracijos veiksmus ir administruojame visą prekių ženklo registracijos procesą.

 

 

Kodėl to reikia?

 

Naudodami neregistruotą prekių ženklą, ne tik negalite drausti juo pasinaudoti kitiems, tačiau ir rizikuojate, kad tapataus ar panašaus registruoto prekių ženklo savininkas gali pareikalauti nutraukti ženklo naudojimą. Prekės ženklo registracija padės apsisaugoti kuo konkurentų. Nesvarbu, ar Jūsų verslas didelis ar mažas, tarp Jūsų konkurentų gali pasitaikyti tokių, kurie norės konkuruoti nesąžiningais būdais: patikrinę, kad neregistravote savo naudojamo prekių ženklo, jie gali Jūsų prekių ženklą pavogti, kitais žodžiais tariant, gali jį registruoti savo ar savo susijusių asmenų vardu. Prekės ženklo registracija padeda sėkmingai apsisaugoti nuo kopijavimo. Pasitaiko kai konkurentai vietoj to, kad savarankiškai sukurtų savo prekės ženklą, pasisavina svetimas idėjas ir naudoja svetimą prekės ženklą. Turėdami prekės ženklo registraciją, galėsite sėkmingai apsisaugoti nuo tokių nesąžiningų veiksmų.

 

 

Terminas

 

~ 6 mėnesiai

Registracijos pratęsimas

 

Kas tai?

 

Mūsų specialistai stebi prekių ženklų galiojimo terminus ir laiku informuoja apie būtinumą pratęsti jų galiojimą, taip pat parengia prekių ženklo apsaugos pratęsimo dokumentus. Prekių ženklo savininkui suteikiamos išimtinės intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos 10 metų. Jeigu prekių ženklas yra naudojamas toliau, terminas gali būti pratęsiamas tiek, kiek yra reikalinga.

 

 

Kodėl to reikia?

 

Pratęsti prekių ženklo galiojimą būtina, nes nespėjus to padaryti laiku, atstatyti prekių ženklo registracijos nebeįmanoma.

 

 

Terminas

 

Registracijos pratęsimo veiksmai turi būti atlikti per paskutinius ženklo galiojimo metus, o su priemoka – per 6 mėnesius nuo registracijos galiojimo pabaigos.

Prekių ženklų priežiūra

 

Kas tai?

 

Ženklo priežiūros esmė – anksti pastebėti tapatų arba panašų prekių ženklą į Jūsų registruotąjį ir išbraukti vėlesnį ženklą, paduodant protestą į Patentų žinybą.

 

Patentų žinyboje nėra atliekama prekių ženklo ekspertizė pagal santykinius reikalavimus, t.y. netikrinama, ar naujai registruojamas prekių ženklas sutampa ar yra panašus į anksčiau registruotą ženklą. Dažnai įregistruojami nauji tapatūs ar klaidinančiai panašūs prekių ženklai toje pačioje veiklos srityje ir taip gali būti pažeidžiamos ankstesnio ženklo savininko išimtinės teisės.

 

 

Kaip vyksta priežiūra?

 

Stebimi visi naujai skelbiami prekių ženklai nacionaliniuose ir tarptautiniuose ženklų registruose ir lyginami su prižiūrimais prekių ženklais. Pastebėjus galimą konfliktinį panašumą, pranešama ženklo savininkui ir aptariami tolesni veiksmai.

 

 

Kodėl to reikia?

 

Anksti pastebėjus registruojamą tapatų arba panašų prekių ženklą, galima panaikinti jo

registraciją, paduodant protestą į valstybinį patentų biurą.

Nevykdant priežiūros, konfliktiniai prekių ženklai bus registruoti ir, anksčiau, ar vėliau jie bus pradėti naudoti. Tokiu atveju galite nespėti savalaikiai pastebėti jų naudojimo; jau būsite patyrę nuostolius dėl pajamų praradimo; bus brangiau ir sunkiau susitarti dėl šių ženklų naudojimo nutraukimo (pretenzijų paruošimas ir siuntimas, taikos sutarties paruošimas ir sudarymas, o tam tikrais atvejais, taikiai susitarti nepavyks, todėl teks kreiptis į teismą).

 

 

Terminas

 

Prekių ženklų priežiūra gali būti atliekama viso prekių ženklo registracijos galiojimo metu.

 

 

Kaina

 

120 EUR už vienerius Lietuvos prekių ženklo registracijos priežiūros metus; 

 

240 EUR už vienerius Europos Sąjungos ženklo registracijos priežiūros metus

 

 

Daugiau informacijos apie prekių ženklų priežiūrą:

 

Pakeitimai, licencijos, teisių perdavimas

 

Kas tai?

 

Tai – galimi prekių ženklų veiksmai po registracijos. Mes atliekame šiuos veiksmus ir padedame disponuoti prekių ženklu: perleisti, įkeisti ar suteikti licencijas kitiems asmenims naudotis jūsų intelektine nuosavybe ar jos dalimi tam tikros teritorijos ar prekių atžvilgiu. Prekių ženklo savininko pavadinimo arba adreso pakeitimus registruojame oficialiuose registruose.

 

 

Kodėl to reikia?

 

Perleidžiant, įkeičiant ar suteikiant licencijas kitiems asmenims naudotis jūsų intelektine nuosavybe, užtikrinama galimybė gauti finansinės naudos.

Konsultacijos dėl finansinės kompensacijos

Kas tai?

 

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT) kartu su Europos Komisija 2023 metais tęsia projektą „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“. Šis projektas skirtas suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti ir efektyviai valdyti savo intelektinę nuosavybę. Jei esate MVĮ, kviečiame nuo 2023 m. sausio 23 dienos teikti paraiškas kompensacijai gauti ir susigrąžinti iki 2350  Eur:

 • 90 % „IP Scan“ intelektinės nuosavybės audito paslaugoms;
 • 75% prekių ženklų ir dizaino mokesčių už prekių ženklo ar dizaino apsaugą ES lygiu;
 • 75% prekių ženklų ir dizaino mokesčių už prekių ženklo ar dizaino apsaugą nacionaliniu ar regioniniu lygiu;
 • 50% už ES ribų taikomų tarptautinių prekių ženklo ir dizaino registravimo mokesčių sumos.

 

Parama sustabdyta nuo liepos 10 d.

 

Kodėl to reikia?

 

Intelektinės nuosavybės apsauga turėtų būti aktuali ypatingai toms įmonėms, kurios savo verslus kelia į internetinę erdvę ir užsiima internetine prekyba, nes būtent e-prekyvietėse, šiai dienai susiduriama su daugiausia IN teisinių pažeidimų. Todėl visi, kurie ruošiasi vystyti savo veiklą ar prekiauti virtualiai – turėtų suskubti apsaugoti savo prekių ženklus, o finansinė parama yra puiki paskata pasirūpinti savo intelektiniu turtu kuo skubiau. Mes nuolat ieškome galimybių kaip galėtume sumažinti jūsų išlaidas intelektinės nuosavybės apsaugai.

Registracijos galimybių įvertinimas
Prekės ženklo registravimas
Registracijos pratęsimas
Prekių ženklų priežiūra
Pakeitimai, licencijos, teisių perdavimas
Konsultacijos dėl finansinės kompensacijos
Kas yra prekės ženklas?

Prekių ženklas – tai bet koks žymuo ar jų derinys, kuris padeda atskirti vienas prekes arba paslaugas nuo kitų. Tai gali būti žodis, piešinys, skaitmuo, spalva, emblema, šūkis, prekės ar pakuotės forma, netgi garsas arba judesys. Toks pasirinktas žymuo ilgainiui tampa skiriamuoju ženklu, kuris padeda klientams atpažinti jūsų produkciją ar paslaugas, išskiria jus iš kitų.

Prekės ženklo registravimas

Prekių ženklui atitikus visus minėtus reikalavimus, paduodama paraiška jo registracijai. Patentų žinyboje atlikus ekspertizę ir sklandžiai praėjus protestų terminui prekių ženklas įregistruojamas ir jo savininkui suteikiamos išimtinės teisės. Prekės ženklo registravimas galioja 10 metų ir gali būti pratęsiamas kas dešimt metų tokiam pačiam laikotarpiui tol, kol prekių ženklas pareiškėjui yra reikalingas ir naudojamas.

Kas gali būti prekės ženklu?

Siekiant užkirsti kelią kitiems pasinaudoti jūsų intelektine nuosavybe, rekomenduojame ir padedame užregistruoti jūsų prekių ženklą. Prekės ženklo registravimas galima tada, kai prekių ženklas atitinka visus absoliučius jam taikomus reikalavimus: turi skiriamąjį požymį; nėra bendrinis, aprašomojo pobūdžio, sudarytas iš valstybių oficialių simbolių arba geografinių nuorodų; neprieštarauja viešajai tvarkai ar moralei nėra kalbos klaida ar svetimybė. Taip pat svarbu įsitikinti, kad prekių ženklas atitinka santykinius reikalavimus – ar teisės į šį žymenį nepriklauso kitiems asmenims.

Prekės ženklo apsaugos apimtis

Apsaugoti prekių ženklą galima nacionaliniu, Europos Sąjungos arba tarptautiniu mastu. Todėl prieš registruojant prekių ženklą svarbu apsvarstyti, kokiose rinkose ketinate vykdyti savo veiklą. Eksporto atveju prekių ženklą tikslinga apsaugoti ir konkrečiose užsienio šalyse, dar prieš pradedant vykdyti realią veiklą. Taip būsite tikri, kad jūsų verslas bus saugus, nes jau turėsite išimtines teises į prekių ženklo naudojimą, o šių teisių pažeidimo atveju galėsite imtis gynybos veiksmų

Nacionalinis
Europos sąjungos
Tarptautinis
Nacionalinis
Nacionaliniu mastu užregistruoto prekių ženklo apsauga galioja konkrečioje valstybėje (pvz., Lietuvoje) pagal vietos įstatymus. Prekių ženklo savininkui suteikiamos išimtinės teisės, uždraudžiančios bet kuriems tretiesiems asmenims naudoti tapatų arba panašų žymenį komercinėje veikloje toje šalyje.
Europos sąjungos
Europos Sąjungos mastu užregistruoto prekių ženklo apsauga galioja visose Europos Sąjungos šalyse. ES ženklo savininkui suteikiamos išimtinės teisės, uždraudžiančios bet kuriems tretiesiems as-menims naudoti tapatų arba panašų žymenį komercinėje veikloje.
Tarptautinis
Tarptautiniu mastu užregistruoto prekių ženklo apsauga galioja pasirinktose Madrido protokolo šalyse. Tai – galimybė apsaugoti prekių ženklą jums aktualiose rinkose. Jums suteikiamos išimtinės teisės, uždraudžiančios bet kuriems tretiesiems asmenims naudoti tapatų arba panašų žymenį komercinėje veikloje konkrečiose šalyse.
Madrido protokolo šalys
Afganistanas
Antigva ir Barbuda
Albanija
Armėnija
Austrija
Australija
Azerbaidžanas
Alžyras
Bosnija ir Hercegovina
Bulgarija
Bahreinas
Brunėjaus Darusalamas
Boneras, Sintas Eustatijus, Sabas
Brazilija
Butanas
Bostvana
Beniliuksas
Baltarusija
Kanada
Šveicarija
Kinija
Kolumbija
Kuba
Kiurasao
Kipras
Čekija
Vokietija
Danija
Estija
Egiptas
Europos Sąjungos
Ispanija
Suomija
Prancūzija
Jungtinė Karalystė
Gruzija
Gana
Gambija
Graikija
Kroatija
Vengrija
Indonezija
Airija
Izraelis
Indija
Iranas
Islandija
Italija
Japonija
Kenija
Kirgizija
Kambodža
Šiaurės Korėja
Pietų Korėja
Kazachstanas
Laosas
Lichtenšteinas
Liberija
Lesotas
Latvija
Lietuva
Marokas
Monakas
Moldova
Juodkalnija
Madagaskaras
Šiaurės Makedonija
Mongolija
Malavis
Meksika
Malaizija
Mozambikas
Namibija
Norvegija
Naujoji Zelandija
Afrikos intelektinės nuosavybės organizacija
Omanas
Filipinai
Lenkija
Portugalija
Rumunija
Serbija
Rusija
Ruanda
Sudanas
Švedija
Singapūras
Slovėnija
Slovakija
Siera Leonė
San Marinas
San Tomė ir Prinsipė
Sint Martenas
Sirija
Esvatinis
Tailandas
Tadžikistanas
Turkmėnistanas
Tunisas
Turkija
Ukraina
Jungtinės Amerikos Valstijos
Uzbekistanas
Vietnamas
Samoa
Zambija
Zimbabvė
GREITA PREKIŲ ŽENKLŲ REGISTRACIJA
Apsaugok savo intelektinį turtą!
Jūsų užklausą gavome ir su Jumis susisieksime!
Užpildykite visus privalomus laukus!
Jūsų kontaktinė informacija
Užpildykite reikiamus laukelius
Prekių ženklo informacija
Prekių ženklas
Įkelkite savo prekės ženklo logotipą, jeigu tokį turite (jpg, jpeg, png, pdf)
Tempkite failą arba pasirinkite jį
Įkelti failus
  Verslo veikla, kuriai naudojate savo prekių ženklą (-us)
  Kuriose šalyse norite apsaugoti savo prekių ženklą (-us)?
  PRIDĖTI DAR VIENĄ PREKIŲ ŽENKLĄ
  Nebaigėte pildyti užklausos
  Gal galime Jums padėti?
  Susisiekite su mumis, padėsime išspręsti neaiškius klausimus
  TĘSTI UŽKLAUSĄ Ne, ačiū

  Turite klausimų?

  Padėsime Jums rūpimais klausimais


   ×

   Reikia svetainės jūsų verslui?
   Neturite logotipo?
   Norite atsinaujinti?
   Pasinaudokite ZYRO įrankiais.

   SUSIKURKITE DABAR

   Sklandžiam svetainės veikimui, jūsų naršymo patirties gerinimui bei rinkodarai naudojame slapukus. Spausdami sutinku ar toliau naršydami svetainėje, Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti – Daugiau informacijos.

   Palauk! Dar neišeik...

   X

   Palik savo kontaktus ir gauk nemokamą konsultaciją!